SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

Prvá zmienka o obci pochádza z  roku 1471. Obec ČELKOVA LEHOTA bola založená na základe zákupného práva v I. polovici 14. storočia, keď žil Čelko, Poznanov syn, po ktorom dostala názov. Obec leží v Strážovských vrchoch v južnej časti Domanižskej kotliny. Severná časť chotára je odlesnená pahorkatina, južne vystupuje na chrbty pohoria, ktoré tvoria skrasovatené druhohorné horniny. Odlesnené je len okolie obce.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelkova Lehota je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00-14,00
  • Ut: 7,00-14,00
  • St: 7,00-16,30
  • Št: -
  • Pi: 7,00-14,00