SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Európske fondy - fotovoltaické zariadenie

Názov projektu: Fotovoltaické zariadenie LZE OD Čelkova Lehota 15 kW

Miesto realizácie: Obec Čelkova Lehota

Cieľ projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na  hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum začatia/ukončenia realizácie: 09/2023 – 10/2023

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 24 707,39 Eur

Celková výška NFP: 23 472,02 Eur

Stručný opis projektu: 

Predmetom  projektu je vybudovanie Fotovoltaického zariadenia na existujúcej streche budovy obecného úradu o výkone 15 kW. Hlavným cieľom je ekologická výroba elektrickej energie zo slnečnej energie, s dodávkou vyrobenej energie výlučne do batériového úložiska a vlastnej spotreby v objekte obecného úradu. Vyrobená elektrická energia bude slúžiť výlučne pre vlastnú potrebu vo vlastných priestoroch, nebude slúžiť na hospodársku činnosť. Tým obec docieli energetickú sebestačnosť a úsporu finančných prostriedkov. 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelkova Lehota je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00-14,00
  • Ut: 7,00-14,00
  • St: 7,00-16,30
  • Št: -
  • Pi: 7,00-14,00